SEÇ-G

SEÇ-G Politikası

  • İnsanlara zarar gelmemesi amacından sapmamak,
  • Çevreyi korumak,
  • Ürün ve servislerimizi sağlarken kullandığımız materyal ve enerjiyi verimli bir şekilde kullanmak,
  • Enerji kaynakları, ürünler ve servislerimizi bu amaçlarla tutarlı bir şekilde geliştirmek,
  • SEÇ-G performansımızla ilgili şeffaf bilgi paylaşımında bulunmak,
  • Sektörümüzde bu konuda en iyi örneklerin uygulamasına liderlik etmek,
  • SEÇ-G konusunu diğer kritik iş konuları gibi yönetmek,
  • Bütün Sarper Petrol çalışanlarının bağlılık hissedebileceği bir kültür yaratabilmek,


  • Bu sayede gurur duyabileceğimiz bir SEÇ-G performansına sahip olarak müşterilerimizin tamamen güvenini kazanmayı, iyi bir komşu olup sürdürülebilir gelişime katkıda bulunmayı hedefliyoruz.Scroll down